Organisatie/Doel:

 

Wij schenken oud papier aan  het Goors mannenkoor

Wij doneren aan Jantje Beton en Cliniclowns 

Afgedankte goederen laten circuleren middels verkoop en het scheiden van restafval zoals oud papier, glas, metalen etc. om het milieu te ontlasten Zo verkleinen wij de afvalberg.

 

Creren van werkgelegenheid. 

 

Doelstellingen:

 

 1. Bieden van werkervaring en stageplaatsen

 2. Het bevorderen van hergebruik (bevorderen van circulaire economie)

 3. Verbeteren van milieu en mens op duurzame wijze en het bevorderen van een bewuste, duurzame samenleving zodat de mensen en goederen optimaal tot hun recht komen

 4. Bieden van kwaliteit en transparantie naar burgers en partners

 5. Bieden van dagbesteding en een passende plek geven in onze organisatie

 6. Het bieden van werk aan 2e spoot re-integratie

 7. Bieden van duurzame producten, prijs is belangrijk

 8. Mensen in  de gelegenheid stellen om hun talenten en vaardigheden te ontdekken en verder te ontwikkelen en te benutten

 9. Bieden aan nieuwe Nederlanders een plek om Nederlands te kunnen spreken

 10. Klantvriendelijk en voortdurend open staan voor verbeteringen die door de klanten en hun partners worden aangedragen

 

Onze missie en doelstelling uitgelegd:

 

 1. Bieden van werkervaring en stageplaatsen

Het bieden van werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en hen hiervoor te laten groeien. Werkervaringsplaatsen, waarmee mensen een stap kunnen maken naar een betaalde baan. Geldt ook voor stageplekken voor de VMBO en MBO. Als laatste om vrijwilligers die intrinsiek gemotiveerd zijn en vinden dat ze niet thuis moeten zitten, een stap te laten maken ten aanzien van werk. Tevens streven wij naar een duurzame samenleving waarin mensen elkaar willen en kunnen helpen, niet alleen hulp maar brengen mensen met elkaar in contact. Wij bieden werk-willenden een fantastische plek om zich te ontwikkelen. De vrijwillige medewerkers zouden kunnen bestaan voor een groot deel uit geroutineerde krachten, die alle facetten van het bedrijf kennen. Hierin kunnen we een juiste balans vinden en er ontstaat een krachtige en zeer prettige samenwerking waarin een ieder de ruimte heeft zijn/haar kracht te ontdekken en talenten worden benut. Wij streven er ook naar om de juiste persoon op de juiste plek te zetten.

     2.: Het bevorderen van hergebruik (bevorderen van circulaire economie)

De circulaire economie (uitputting van grondstoffen en daardoor groeiend belang van bedrijven voor hergebruik met een circulaire waarde keten) zorgt voor opstuwing van de prijzen voor restmateriaal. Ook kan dat leiden tot vermindering inbreng, doordat producten en/of leveranciers het proces naar zich toe trekken, inclusief het terugnemen van het product. Zo zijn de grondstofprijzen nog steeds aan het stijgen. Wij willen een bijdrage leveren aan de transitie naar een circulaire economie. Dit is een economisch systeem dat bedoeld is om hergebruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Een van de belangrijkste principes  van circulaire economie is waardebehoud. Waardebehoud wordt gemaximaliseerd door eerst te kijken naar producthergebruik, vervolgens hergebruik van onderdelen en pas als laatste hergebruik van grondstoffen. Graag willen wij samenwerken met organisaties, bedrijven en gemeenten. Samen kom je tot meer en een betere oplossing. Zo maken wij onze samenleving duurzamer.

      3. Verbetering van milieu en mens op duurzame wijze en het bevorderen van een bewuste, duurzame samenleving zodat mensen en goederen optimaal tot hun recht komen.

Spullen

Het sorteren van spullen, die bij ons zijn afgeleverd of door ons zijn opgehaald, worden getest, nagekeken en te koop aangeboden in de winkel. Een klein gedeelte dat niet voor de verkoop geschikt is zal zo goed mogelijk opnieuw worden uitgezocht: grondstof uit elkaar halen en recycling zodat de hoeveelheid restafval zo laag mogelijk blijft. Hiermee wordt het milieu gespaard, elke ton goederen die uit de verbrandingsoven wordt gehouden betekent een ton C02 besparing, gemeenten hebben minder huisvuil af te voeren en worden de stort- en verwerkingskosten lager. Wij streven er naar om metaal, papier en hout gescheiden te sorteren. Restfracties zo laag mogelijk houden

Mensen

Vrijwilligers blijven een belangrijke rol spelen. Re-integratie met als doel om zich te verbeteren en dagbesteding proberen wij een ieder een passende plek te geven binnen de organisatie. Wij willen erop gericht zijn om de effecten duurzaam te laten zijn, kan door werkervaring maar ook door het bieden van hergebruik en een langere levensduur van producten. Al met al zullen wij een zeer positieve bijdrage aan een duurzame samenleving leveren.

     4: Bieden van kwaliteit en transparantie naar burgers en partners

oor het sorteren van goederen, het testen en het schoonmaken daarvan, bieden wij kwaliteit van onze goederen. Door het open cultuur die wij gaan hanteren willen wij transparant zijn naar de burgers en partners. Dit gaan wij doen door jaarlijks het aantal goederen die wij hebben ingenomen vast te leggen en de verkoop daarvan publiceren. Daarnaast willen wij verantwoording afleggen welke activiteiten en welke verbeterpunten wij hebben gehanteerd en welke bij gestuurd moet gaan worden.

      5: Bieden van dagbesteding en een passende plek geven in onze organisatie

Het bieden van een passende plek geven binnen onze organisatie om een stapje verder te helpen in zijn of zijn/haar persoonlijke groei en ontwikkeling, maar ook het begeleiden van mensen om zelf initiatieven te laten nemen, doelen te stellen, acties te plannen, uit te voeren, te evalueren en te reflecteren op deze manier helpen wij deze mensen om een stap dichterbij te kunnen maken naar een betaalde baan. Bovenstaande geldt ook voor stagiaires. Onze taak is om bovengenoemde medewerkers op professionele wijze te begeleiden. Wij proberen de mensen op de juiste plek te brengen ongeacht welke culturele achtergrond, gender, leeftijd, talent of beperking. Daarnaast streven wij naar een veilige werkplek voor de werknemer.

        6: Het bieden van werk aan 2e spoor re-integratie

Wij zijn gericht op van werk naar werk begeleiding, training, bemiddeling en re-integratie. Wij zullen actief zijn op het vlak van werk en begeleiding en zullen veel werkplekken flexibel invullen, het is heel normaal om werk op maat te snijden.

        7:  Bieden van duurzame producten, prijs is belangrijk

Door de inname van goederen, bieden wij nadat het nagekeken en getest zijn, de producten te koop aan in de winkel maar ook op internet. Gaandeweg de jaren viel het ons op dat ook de kringloopwinkels steeds duurder zijn geworden. Wij streven naar duurzaam kwaliteit voor een lage prijs met de nodig service. Het mag nimmer duurder worden dan bijvoorbeeld een Action, Big Bazaar, Blokker of Ikea.

        8: Mensen in de gelegenheid stellen om hun talenten en vaardigheden te ontdekken  en verder te ontwikkelen en te benutten.

Door mensen in onze organisatie te laten werken willen wij er ook voor streven dat mensen hun vaardigheden en talenten ontdekken, misschien zit er wel een creatieve geest waardoor zij in staat zijn om van de producten die wij innemen een kunstwerk van kunnen maken. Of dat zij ontdekken dat zij meubels kunnen maken en het in onze winkel kunnen verkopen. Graag willen wij "oude kennis" mee nemen naar de jongere opdat de oude kennis nimmer verloren mag gaan.

        9:  Bieden aan de nieuwe Nederlanders een plek om Nederlands te kunnen spreken

Steeds meer krijgen wij een multiculturele samenleving. Onze "nieuw" Nederlanders kunnen bij ons het Nederlands bijspijkeren door tevens in de winkel te werken en om te gaan met de klanten. Daarnaast komen zij (vluchtelingen bijvoorbeeld) uit hun isolement. Ook kan de organisatie van de medelanders leren, bijvoorbeeld hun cultuur.

        10: Klantvriendelijk en voortdurend openstaan voor verbeteringen die door de klanten en partners worden aangedragen.

Doordat wij naar kwaliteit streven, staat klantvriendelijkheid en service bieden, bovenaan onze lijst. Onze klanten moeten het gevoel hebben dat zij welkom zijn in onze winkel. Er zal veel aandacht worden besteed waarop wij met onze klanten gaan communiceren. Elektrische apparaten zullen door ons worden nagekeken voordat het in de winkel worden geplaatst Hierbij bieden wij 2 weken garantie voor het gekochte elektrische apparaat boven de 20,00.

 

 

 

 

 

 

      suyderhoeffwebdesign 2018